Ενέργεια

Η Range Διανομές δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την υλοποίηση και συντήρηση έργων

στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αναλυτικά:

 • Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα

NET METERING

 • Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα με χρήση φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών ακόμα και συμβατικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Μικρές Ανεμογεννήτριες
 • Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας,

εφαρμόζοντας έξυπνα συστήματα αυτοματισμού, Ηλιοθερμίας, Φωτισμού

LED.

Με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την πελατοκεντρική φιλοσοφία, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας, τους έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες της και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η Range Deliveries αποτελεί την ιδανική επιλογή για επενδυτές με υψηλές απαιτήσεις.

-Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες   παρέχουμε ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  για την υλοποίηση και συντήρηση έργων στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας .

 Κατασκευή:

 • Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Φωτοβολταϊκά ΣυστήματαNET METERING
 • Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα με χρήση φωτοβολταϊκών,ανεμογεννητριών ακόμα και συμβατικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Μικρές Ανεμογεννήτριες
 • Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

 Υπηρεσίες:

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έργων Α.Π.Ε.

 • Προληπτική συντήρηση Φ Β συστημάτων
 • Τηλεπαρακολούθηση Φ Β συστημάτων, μέσω του συστήματος τηλεμετρίας
 • Τεχνική υποστήριξη σε πάσης φύσεως θεμάτων που αφορούν το Φ Β πάρκο